Kinderalimentatie berekenen bij echtscheiding

Kinderalimentatie berekenen bij echtscheiding. Hoe werkt dat?

Door Margriet de Greef

Wanneer je als ouders met je kinderen één gezin vormt sta je er misschien niet altijd bij stil wie welke kosten maakt voor de verzorging en de opvoeding van jullie kinderen. In veel gezinnen lopen vaste lasten, gezamenlijke kosten en kosten die specifiek voor de kinderen worden gemaakt door elkaar.

Als ouders uit elkaar gaat moeten er toch afspraken worden gemaakt over hoe de kosten worden verdeeld en krijg je te maken met kinderalimentatie. Hoeveel kosten kinderen eigenlijk? En wat is eerlijk? Hoe werkt dat, kinderalimentatie berekenen?

Bij het bepalen van de kinderalimentatie gaan we uit van de rekenmethode die de rechter hanteert. De berekening is afhankelijk van veel verschillende factoren en iedere situatie is weer anders. Maar het principe is als volgt:

  1. Wat hebben de kinderen nodig?
    Eerst wordt de zogenaamde ‘behoefte’ van de kinderen bepaald. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is dat de kinderen zo min mogelijk financieel erop achteruit gaan als hun ouders gaan scheiden. Daarom gaan we bij het berekenen van de kinderkosten uit van het gezinsinkomen van vóór de scheiding. We maken daarbij gebruik van de tabellen van het NIBUD, die hiervoor normbedragen heeft berekend.
  2. Wat kunnen ouders betalen?
    Om te bepalen wat ouders kunnen betalen (ook wel: ‘draagkracht’) kijken we naar het inkomen na de scheiding. Aan de hand van normen voor levensonderhoud en woonlasten wordt voor beide ouders berekend hoeveel zij kunnen bijdragen in de kinderkosten. Er wordt rekening gehouden met de verdeling van de zorg voor de kinderen. Ook toeslagen zoals kindgebonden budget worden meegewogen.
  3. Kinderalimentatie.
    Om de kosten voor de verzorging en opvoeding van de kinderen eerlijk te verdelen worden de draagkracht van beide ouders naar rato vergeleken met de behoefte van de kinderen. Zo worden de kosten eerlijk verdeeld en het alimentatiebedrag bepaald.

Wanneer jullie situatie (en daarmee je draagkracht) in de loop der tijd verandert is het verstandig om nieuwe afspraken over de kinderalimentatie te maken. Als jullie daar samen niet uitkomen, neem gerust contact op met UwFamiliemediator. Wij helpen u graag!

Margriet de Greef, UwFamiliemediator

uw mediator in de regio Utrecht bij echtscheiding