Nationale Hypotheek Garantie

nhg3

De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) geeft zekerheid dat er in extreme situaties, zoals verlies van werk of relatie, een vangnet is voor eventuele restschuld van de woning. Deze regeling kan alleen als bij het afsluiten van de hypotheek NHG is geregeld. NHG geeft rust en zekerheid, maar is wel aan voorwaarden gebonden:

 • U kunt uw hypotheek niet meer betalen door de verandering in uw persoonlijke situatie.
 • De verandering in uw persoonlijke omstandigheden heeft invloed op uw financiële situatie en leidt ertoe dat u uw verplichtingen onder de hypothecaire lening niet meer kunt betalen.
 • U moet contact op nemen met uw bank of tussenpersoon. Zij kunnen dan berekenen of u uw hypotheekverplichtingen nog kunt nakomen. Het is belangrijk om deze “inkomens- en vermogenstoets” zo snel mogelijk te laten uitvoeren – in ieder geval voordat u de woning te koop zet – zodat u tijdig weet waar u aan toe bent.
 • U bent altijd zelf verantwoordelijk voor de aanlevering van de juiste en volledige gegevens voor het maken van de berekening.
 • U heeft er alles aan gedaan om de restschuld zoveel mogelijk te beperken.
 • U voldoet aan al uw betalings- en andere verplichtingen onder de hypothecaire lening tot het moment van verkoop en voorkomt daarmee betalingsachterstanden. Ook andere kosten – zoals VVE-bijdragen, aflossingen en premies – betaalt u door om de restschuld zo klein mogelijk te houden.
 • U heeft geen eigen inkomsten of vermogen meer waarmee het verlies voorkomen of beperkt had kunnen worden.
 • U heeft de woning in een goede staat gehouden.
  Dit betekent dat de woning voldoende onderhouden is en dat geen schade aan de woning is toegebracht die bij taxatie wordt beoordeeld als waarde verminderend.
 • U heeft geprobeerd uw woning voor een zo hoog mogelijk bedrag te verkopen.
  Dit betekent dat u uw woning onderhands heeft verkocht en een makelaar heeft ingeschakeld. Samen heeft u geprobeerd om de woning voor een zo hoog mogelijk bedrag te verkopen. Let op dat u een bod van een potentiële koper eerst voorlegt aan uw hypotheekverstrekker voordat u dit accepteert.

Deze informatie is afkomstig van de website van de Rijksoverheid. Wilt u meer lezen? Kijk op www.rijksoverheid.nl.