Wat is een omgangsregeling?

Wat is een omgangsregeling? Uw Familiemediator vertelt.

Wat is een omgangsregeling?
Een omgangsregeling of zorgregeling is een onderdeel van het ouderschapsplan. Jullie zijn verplicht om een ouderschapsplan op te stellen indien jullie uit elkaar gaan en u minderjarig(e) kind(eren) hebben. Ongeacht jullie relatievorm.

Heb ik een mediator nodig bij het treffen van de omgangsregeling?
Scheiden brengt emoties met zich. Soms worden ouders het niet eens over de omgangsregeling. Uw Familiemediator is gespecialiseerd in echtscheidingssituaties en helpt jullie om het gesprek weer samen aan te gaan. Mediation biedt als voordeel dat jullie samen kijken naar de beste verdeling van de zorg- en opvoedingstaken, zonder dat een rechter jullie daarover een beslissing oplegt. De mediators van Uw Familiemediator hebben veel ervaring met het opstellen van omgangsregelingen en kijken met jullie mee. Uw Familiemediator helpt ouders tot een passende omgangsregeling te komen.

Wat is co-ouderschap?
In de (rechts)praktijk spreekt men van co-ouderschap bij een verdeling van de zorg- en opvoedingstaken in tijd tussen 50/50 en 60/40. De ouder die de meeste zorgtaken op zich neemt en waar de kinderen de meeste tijd verblijven noemen we de verzorgende ouder.

Blijft een omgangsregeling altijd vast staan?
Een omgangsregeling in de praktijk is afhankelijk van de leeftijd van jullie kinderen. Een baby is meer gebaat bij regelmaat dan oudere kinderen. Eenmaal vastgesteld dient een omgangsregeling tenminste jaarlijks te worden geëvalueerd.

Omgangsregeling aanpassen?
Indien de omgangsregeling niet werkt, dan kan dit voor onrust zorgen bij ouders en kinderen. Wanneer in de praktijk blijkt dat de omgangsregeling niet werkt voor de kinderen, dan kan dit een reden zijn om de omgangsregeling aan te passen. Willen jullie een omgangsregeling overeenkomen of de omgangsregeling wijzigen? Neem vrijblijvend contact op met Uw Familiemediator. Uw Familiemediator kan jullie ondersteunen bij het opstellen van het ouderschapsplan en de omgangsregeling.

Dit artikel is geschreven door Uw Familiemediator mr. Valerie Goudriaan uit Alkmaar. Zij is juriste en MfN-registermediator, gespecialiseerd in echtscheidingen.