Wat staat er in het echtscheidingsconvenant?

Een verhaal uit de praktijk van scheidingsmediator Valerie Goudriaan uit Alkmaar.

David en Anne uit Alkmaar willen scheiden met behulp van een familiemediator. Zij vertellen mij dat ze al eerder met een mediator hebben gesproken die direct vertelde wat Anne en David allemaal ‘moeten’ vastleggen in het echtscheidingsconvenant. Dat was niet het idee dat zij hadden van mediation. Een scheidingsmediator helpt mensen in scheidingssituaties, maar legt hen geen verplichtingen op.

Ik stel hen gerust en geef aan dat zij al hun wensen aan tafel kunnen bespreken en dat eigenlijk alles mag, zolang zij de beslissingen maar weloverwogen kunnen maken. Anne was hier in het begin onzeker over, omdat David tijdens het huwelijk altijd de financiën regelde. Op aanraden van de mediator hebben David en Anne een advocaat als onafhankelijk klankbord ingeschakeld. De advocaat heeft hen beiden geholpen de financiële gevolgen van de echtscheiding te overzien. Zij hebben hun ideeën kunnen bespreken tijdens de mediation. Anne en David waren verheugd dat mediation het toch mogelijk heeft gemaakt om hun wensen omtrent de scheiding binnen de wettelijke kaders vast te leggen, zonder dat een rechter beslist over hun (financiële) lot en dat van hun zoontje na de scheiding.

Valerie Goudriaan is meester in de rechten en familiemediator in Alkmaar en weet wat mogelijk is binnen de wettelijke kaders op het gebied van echtscheiding.