Welke data onderscheid ik in het scheidingsproces?

Door Valerie Goudriaan, scheidingsmediator in Alkmaar en omstreken.

Scheidende stellen die in mijn praktijk komen vragen zich vaak af: wat gaat er gebeuren? In een scheiding zijn er verschillende (belangrijke) data te onderscheiden.

Peildatum verdeling vermogen
Wanneer er spullen te verdelen zijn, dan kun je in een scheidingsconvenant vastleggen om bepaalde onderdelen of het gehele vermogen met een specifieke peildatum te verdelen. Deze peildatum bepaal je samen.

Splitsing van de gezamenlijke financiële huishouding
Uit praktisch oogpunt gebeurt dit veelal op de datum waarop een van beiden verhuist naar een andere woning. Vanaf dat moment wordt gestart met het betalen van kinderalimentatie, de eigen (woon)lasten en eventueel partneralimentatie.

Wettelijke peildatum
Dit is de datum waarop het verzoekschrift voor de scheiding is ingediend. Vanaf dat moment kun je niets meer van elkaar vorderen: een schenking hoef je daarna niet meer met de ander te verdelen.

Einde fiscaal partnerschap
Wanneer het echtscheidingsverzoek is ingediend en je niet meer op hetzelfde adres ingeschreven staat eindigt het fiscaal partnerschap. Bij samenlevers is het criterium dat je niet meer op hetzelfde adres ingeschreven staat. Dit kan gevolgen hebben voor de hoogte van toeslagen en het kind gebonden budget.

(Definitieve) scheidingsdatum
Dit is de datum waarop de beschikking van de rechtbank wordt ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Nu ben je officieel gescheiden. Vanaf deze datum kan de eigendomsoverdracht van een nieuwe woning plaatsvinden bij de notaris.

Wilt u meer weten over scheiden met behulp van een familie mediator in Alkmaar? Neem vrijblijvend contact op met Uw Familiemediator mr. Valerie Goudriaan.